U kunt een klus of service aanmelden door middel van telefonisch contact of via het contactformulier.

De begeleider bespreekt met u of uw vraag door het Klus&ServiceTeam uitgevoerd kan worden. Belangrijk is dat het Klus&ServiceTeam niet concurrentievervalsend werkt. Een klus moet een klus blijven en geen bouwproject worden waar winst op gemaakt wordt.

Spelregels ‘Klussen’
• Er zit geen tijdsdruk op de klussen
• De klussen zijn overzichtelijk
• Er wordt gewerkt op basis van beschikbaarheid
• De klussen kunnen éénmalig of terugkerend zijn
• De begeleider is bij de afronding van de klus aanwezig en zorgt voor een goede afhandeling

De gang van zaken
• De begeleider komt langs om een inschatting te maken van de opdracht. Hij of zij bepaalt of de opdracht uitgevoerd kan worden.
• Er worden afspraken gemaakt ten aanzien van het resultaat.
• Er wordt een begroting gemaakt in uren, prijs en eventueel materialen.
• Er wordt afgesproken of de opdrachtgever of het Klus&ServiceTeam de materialen ophaalt.
• De klus of dienst wordt ingepland.
• De gemaakte uren worden achteraf in rekening gebracht. Materialen worden door opdrachtgever zelf betaald.

Spelregels ‘Services’
Bij Services gelden dezelfde spelregels als bij Klussen. De aard van het werk verschilt echter. Bij Services zal vaker een deelnemer zelfstandig naar de opdrachtgever gaan. Het is daarom belangrijk dat deelnemer en opdrachtgever elkaar liggen en dat er wederzijds een vertrouwensband is of kan ontstaan. De begeleider zal voorafgaand, tussentijds en afsluitend contact hebben met de deelnemer en de opdrachtgever.

Kosten
Wij werken kostendekkend en op maat. Op basis van uw situatie, het type klus en de tijdsduur komen we een vergoeding overeen. Als eventuele kilometervergoeding rekenen wij €0,19 (bij gebruik aanhanger €0,32). Bij terugkerende klussen bieden wij een strippenkaart aan met een tarief op maat.

Aan een service zijn, buiten een eventuele kilometervergoeding, geen kosten verbonden. Het wordt gewaardeerd als de deelnemer iets te drinken wordt aangeboden.